A titkok képekre kattintva videó érhető el

A rózsafüzér imádkozása





Örvendetes rózsafüzér


A bevezető titok:
1. aki hitünket növelje
2. aki reményünket erősítse
3. aki szeretetünket tökéletesítse
Titkok:
1. akit te, Szentszűz a Szentlélektől fogantál
2. akit te, Szentszűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál
3. akit te, Szentszűz a világra szültél
4. akit te, Szentszűz a templomban bemutattál
5. akit te, Szentszűz a templomban megtaláltál



Világosság rózsafüzére


A bevezető titkok:
1. aki megtisztítson minket
2. aki lelkünk békéjét megőrizze
3. aki a Szentségekben megerősítsen
Titkok:
1. aki a Jordánban megkeresztelkedett
2. aki Kánában megmutatta isteni erejét
3. aki meghirdette Isten országát
4. aki a Tábor-hegyén megmutatta isteni dicsőségét
5. aki az Eukarisztiában nekünk adta magát



Fájdalmas rózsafüzér


A bevezető titkok:
1. aki értelmünket megvilágosítsa
2. aki emlékezetünket erősítse
3. aki akaratunkat tökéletesítse
Titkok:
1. aki érettünk vérrel verejtékezett
2. akit érettünk megostoroztak
3. akit érettünk tövissel megkoronáztak
4. aki érettünk a /nehéz/ keresztet hordozta
5. akit érettünk keresztre feszítettek



Dicsőséges rózsafüzér


A bevezető titkok:
1. aki gondolatainkat igazítsa /igazgassa/
2. aki szavainkat vezérelje
3. aki cselekedeteinket kormányozza
Titkok:
1. aki halottaiból /holtából/feltámadott
2. aki a mennybe fölment
3. aki nekünk a Szentlelket elküldötte
4. aki téged, Szentszűz a mennybe fölvett
5. aki téged, Szentszűz a mennyben megkoronázott



Ferenc pápa
2013.07.01.

„Jézus földi élete során nem volt „távvezérelt” Ige. Meg kell tanulnunk mind jobban hallgatni lelkiismeretünk szavára!”
Magyar Kurír